Önceki Makale Sonraki Makale
Anamnez ( Hikaye ) Laboratuvar

Fizik Muayene

Kalp Hastalıklarında Teşhis

Kalp hastalıkları, önceki makalelerimizde belirttiğimiz gibi, dünyada en sık ölüme neden olan hastalıklardır. Bu nedenle, hastalığın tanınması, tespit edilmesi, bu ölümleri engellemede ilk ve en önemli adımdır. Hiçbir şikayeti olmayan ancak “yüksek risk” profiline sahip bireylerin taranması ve varsa hastalığın teşhisi de, koruyucu hekimlik (primer proflaksi) açısından vazgeçilmezdir. Zira kalp hastalıklarının yarıdan fazlası, önceden hiçbir şikayeeti bulunmayan sağlıklı bireylerde aniden gelişmektedir.

 

Teşhise giden yolda hiçbir tetkik ya da yöntem, tek başına yeterli değildir. “Şu film çekilsin ve hastalığımın adı konsun” şeklinde bir düşünce tamamen yanlıştır. Teşhise adım adım gidilmelidir ve her adım önemlidir. Şimdi bu adımları tek tek sıralayalım.

 

1.)  ANAMNEZ (HİKAYE)  

2.)  FİZİK MUAYENE

3.)  LABORATUVAR TESTLERİ

4.)  GİRİŞİMSEL OLMAYAN TEŞHİS YÖNTEMLERİ

5.)  GİRİŞİMSEL İLERİ TEŞHİS YÖNTEMLERİ

 

---------------------

 

1.)  FİZİK MUAYENE

 

 

physical examination ile ilgili görsel sonucu

 

Teşhise giden yolda, hastamızın hikayesinden sonraki adımımız tabiki “muayene”dir. Muayene’yi; hekimin -bir dedektif gibi- tüm ipuçlarını değerlendirerek yaptığı olay yeri incelemesine benzetebiliriz. Hastamızın bedeninde, düşündüğümüz ön teşhislerin yansımalarının, bulgularının, kanıtlarının varlığını ya da yokluğunu ararız. Bu manada, “muayene”yi hekimlik mesleğinin belki de  en sanatsal, en felsefi yanı olarak tanımlayabiliriz.

 

Fizik Muaye’de, hekim kendi görme, dokunma, duyma ve hatta koklama duyularını kullanarak hasta hakkında veriler toplar: 

- İnspeksiyon ( Görmek, gözlem yapmak) : Bireyin oturuşu, etrafa olan ilgisi, reaksiyon ve cevapları, genel durumu, fizik yapı, duruş ve yürüyüşü, cildin görünümü, rengi, tırnak ve kıl gibi cilt eklentileri, terleme durumu incelenir.

 

- Olfaksiyon (Kokuları değerlendirmek): Bazı hastalıklarda cildin ve vücut sıvılarının kokusu da yol gösterici olabilir.

 

- Palpasyon (Dokunmak, Elle muayene) : Hekimin elini kullanarak tüm vücut iç ve dış yapılarını, organlarını değerlendirmesidir.

 

- Perküsyon (Vücut bölgelerine vurarak) : Vücut yüzeyine parmakla vurularak işitilebilir ya da titreşimleri hissedilebilir sesler oluşturarak kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Parmakla vurarak oluşan sesin karakteri, iç organların yoğunluğu, büyüklüğü, yerleşimi hakkında bilgi verir. Halk arasında “iki tık tık” olarak bilinir. smiley

 

- Oskültasyon (Vücut seslerini dinleme): Vücutta kendine ait sesi olan organların ve yapıların seslerini, kulakla ya da steteskop ile dinlenerek yorumlanmasıdır. En bilineni tabiki kalp ve akciğer seslerinin dinlenmesidir. Bunların yanında bağırsaklar ve bazı bölgelerdeki damarlar da steteskop ile dinlenebilir.

 

Şikayetler ve hikayeden elde ettiği verilerle, muayede tespit edilen bulguları harmanlayarak, teşhise giden yolun diğer aşamalarını planlar.

 

 

Hasan Kasap - DoktorTakvimi.com    Hasan KASAP


Önceki Makale Sonraki Makale
Anamnez ( Hikaye ) Laboratuvar